Cias

 
ERMO 482X PRO/50

Cyfrowa bariera mikrofalowa o zasięgu 50m

          ERMO 482X PRO to bariera mikrofalowa z cyfrową analizą sygnału o zasięgu 50, 80, 120, 200, 250 i 500 m. Wbudowany mikroprocesor wykorzystuje algorytm logiki rozmytej do analizy otrzymywanego sygnału co zapewnia wysoką skuteczność w wykrywaniu intruza i małą ilość fałszywych alarmów.Dzięki cyfrowej analizie sygnału bariera jest w stanie porównać odebrany sygnał z sygnałami wygenerowanymi przez intruza (modele zachowań). Bariera kontroluje sygnał w sposób ciągły, analizując panujące wokół warunki.Bariera mikrofalowa

CYFROWA ANALIZA SYGNAŁU PRZY UŻYCIU ALGORYTMU FUZZY LOGIC – FBM
ERMO482X PRO przetwarza odebrany sygnał porównując go z modelami zachowań przebiegu sygnału przy użyciu algorytmu Fuzzy Logic (Fuzzy Behaviour Models – FBM). Na tej podstawie bariera decyduje, czy odebrane zakłócenie sygnału zostało wygenerowane przez intruza, czy jego źródłem jest inny czynnik. Rozmiar, kształt oraz współczynnik zmiany sygnału mierzone są w sposób ciągły i porównywane z przechowywanymi w pamięci, typowymi sygnałami dla różnego rodzaju zdarzeń. Czujnik jest w stanie wykryć intruza, który idzie, biegnie, czołga się lub turla.

FUNKCJA OGRANICZANIA BRZEGÓW WIĄZKI F.S.T.D.
W szczególnych przypadkach, gdy dochodzi do ciągłych interferencji sygnału radiowego na brzegach strefy detekcji, powodowanych przez luźne, poruszające się metalowe ogrodzenie, roślinność lub inne czynniki powodujące zakłócenia pracy czujki na skraju strefy detekcji, możliwe jest skorzystanie z funkcji F.S.T.D. dostępnej w oprogramowaniu urządzenia. Dzięki niej, możliwa jest zmiana czułości na brzegach strefy detekcji, lub nawet wyeliminowanie analizy sygnału z tego obszaru. W ten sposób, wirtualnie zmienia się kształt strefy detekcji z kołowego na eliptyczny, cały czas wykorzystując przewagę jakości sygnału, jaką daje zastosowanie anten parabolicznych w stosunku do anten eliptycznych.

DYNAMIC DIGITAL ANTI-MASKING – DYNAMICZNY CYFROWY ANTYMASKING
Wykorzystanie 16 kanałów modulacji (częstotliwość kontrolowana rezonatorem kwarcowym), wraz z dynamiczną analizą wartości bezwzględnej sygnału, porównywanej do wartości zapamiętanej podczas procesu instalacji, uniemożliwia maskowanie urządzenia oraz pozwala na wykrycie potencjalnych wad w elementach mikrofalowych.

Częstotliwość pasmo X-K, zgodnie z regulacjami w poszczególnych krajach.
Zasięg 50m
Prawdopodobieństwo wykrycia minimum 0.99
Kanały modulacji 16
Fałszywe alarmy 1 szt../rok
Temperatura pracy od -40°C do +65°C
Wyjścia alarmowe trzy – alarm, sabotaż, usterka techniczna
Zasilanie AC 19VAC, 13.8VDC, 24VDC
Pobór prądu 120mA (Tx+Rx)
Aplikacje specjalne dostępna wersja przeciwwybuchowa